4 mars 2011

fredagg !

MOI !
idaa ha ja skola från 9-13.55 : ) de va noo helt kiva !
idaa kmr Sabbe ti mj övinatten : ) ja ska snart o hyra filmer o sen far ja hem o laga mj o sen far ja ti lypa o sen ska ja venta en halv timma kanske fö min mamma ska ti mådde o hon vill int fa så sent o sen ska vi gå hem me sabbe så joo.. vi ska hyra grown ups o step up 3 kanske o sen någå ana som ja fick välja : )
idaa efti skolan rita ja en så gulli teckning men man kan ju gissa om vem de handlar om ;;;; ))) <3


converse <3
ja kanske skriver ennu när sabbe e här elr sen på natten men ja ska sii hu ja orkar me de !

// Maddezz !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar