2 mars 2011

awwsss!

hejssss <3
idaa va ja i skolan o första timman had vi hissa o sen had vi enkku men sen sku vi haa hussa o lyssna på kaija men vi såå på film om någå fiskrensning :D hui de typen som rensa de fisken dro ut dom dää innälvona huijhiuijijiuh.... sen had ja ennu en timma efti 3h hussa o de va modda.. men nu siter ja här o läser en bok som ska va färdit läst imoron ti moddan o ja ha nu lästa halva o de e ennu 137 sidor kvaar så joo ja skriver färdit o sen far ja tibax ti mitt läsande : )
o sen hend de en helt underbaar saak fö en timma sen <3 en tyyp saa någå helt övergullit ti mjj <3
o nu säger ja någå som ni aldri sku ha trott att ja sku säga : JA KAN INT VÄNTA TILLS SKOLAN IMO ! <3 hihihi men efti dehä dagen vill ja fara ti skolan men dii e noo ganska tråkit utan naxu men man får venta 5 dar så kmr hon tibax o ja får en juttu som hon skaffa ti mj från USA <3

denhä boken håller ja på ti läsa !
ja skriver senare efti att ja ha läst boken heipppss <3

//Maddezz !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar